/pon.-pt./ 10.00-18.00/

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe są coraz popularniejszym sposobem na zabezpieczenie kontraktów.

Często inwestor żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia finansowego na wypadek gdy jakość usługi lub dostarczonego produktu będzie niezgodna z zapisami umowy lub gdy nie zostanie dotrzymany termin realizacji zlecenia wynikający z kontraktu.

 

W swojej ofercie posiadamy gwarancje ubezpieczeniowe, które mogą zabezpieczyć realizację kontraktu od złożenia oferty do terminu wskazanego w umowie na usunięcie wad i usterek.  Gwarancje wadialne do sumy ubezpieczenia 80 000 PLN możemy wystawić od ręki- bez czasochłonnej weryfikacji kondycji finansowej firmy.

 

Kiedy zabezpieczyć kontrakt gwarancją ubezpieczeniową?

– gdy umowa z inwestorem zobowiązuje wykonawcę do wykupienia gwarancji ubezpieczeniowej

– gdy gotówka jaką inwestor blokuje na czas wykonania umowy i na czas rękojmi jest potrzebna wykonawcy by dalej rozwijać własny biznes. Gwarancje ubezpieczeniowe w przeciwieństwie do bankowych nie wpływają na zdolność kredytową przedsiębiorcy

 

Na jakim etapie można zabezpieczyć kontrakt gwarancją ubezpieczeniową?

– przetarg – gwarancja zapłaty wadium

– kontrakt- gwarancja należytego wykonania kontraktu

– okres rękojmi- gwarancja usunięcia wad i usterek

 

W swojej ofercie posiadamy produkty kilku Towarzystw Ubezpieczeniowych, które specjalizują się w gwarancjach (np. PZU, Warta, InterRisk, Hestia, Uniqa, Generali, TUZ).

Klienci, którzy trafiają do nas z tematem gwarancji ubezpieczeniowych mogą być pewni, że są w rękach specjalistów ponieważ uczestniczymy w różnych szkoleniach z zakresu zabezpieczeń kontraktów i współpracujemy z kilkunastoma firmami z okolic Siedlec, którym tego typu produkty ubezpieczeniowe są potrzebne.

Zapraszamy do kontaktu.